AYM’den ‘kapalı görüşlerin’ dinlenmesine ilişkin karar

AYM’nin 2 Mart’ta aldığı ve Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararına nazaran, farklı cezaevlerinde bulunan bir küme tutuklu ve mahkumun; cezaevlerinde kapalı görüşün dinlenmesi ve kayda alınmasının, anayasanın haberleşme hürriyeti ile özel hayata ve aile hayatına hürmet hakkını ihlal ettiğine yönelik kişisel müracaatlarını kıymetlendirdi.

Yüksek mahkeme gerekçeli kararında, kapalı görüşmelerde yapılan konuşmaların dinlenmesi ve kaydedilmesinin şartlarını yasallık unsurunu karşılayacak halde belirleyen bir kanunun mevzuatta yer almadığı tespitinde bulundu.

AYM, kelam konusu görüşmelerin sistematik olarak dinleme ve kaydedilmesinin sonlarının yönetimin takdir yetkisinin kapsamını da içerecek halde kanun ile belirtilmesinin gerektiğinin altını çizerek, kamu sistemi ve ceza infaz kurumunun güvenliğinin sağlanması ile hata işlenmesinin önlenmesi maksadıyla görüşmelerin kayıt altına alınmasının hayli ağır bir müdahale olduğu gözetildiğinde, lakin son deva olarak başvurulabilecek bir önlem olduğunu kaydetti.

Yüksek mahkeme, müracaatçıların argümanlarını haklı bularak, haberleşme hürriyeti ile özel hayata ve aile hayatına hürmet haklarının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için ilgili mahkemelerde tekrar yargılama yapılmasına ve müracaatçıların her birine 13 bin 500 TL manevi tazminatın başka ayrı ödenmesine hükmetti.

Bir cevap yazın