Eğitim-İş: Denizlerin sevdası bizim sevdamızdır

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) 68 neslinin devrimci öğrenci önderleri Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan‘ın idam edilişlerinin 50. yıldönümünde bir açıklama yaptı.

Eğitim-İş Merkez Merkez İdare Heyeti imzalı açıklamada “Halkının bağımsızlığı, özgürlüğü ve memnunluğu için emperyalizme ve faşizme karşı gayret vermiş üç yiğit devrimci, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın, 6 Mayıs 1972’de idam edilişlerinin üzerinden 50 yıl geçti. 12 Mart faşist cuntası devrinde, onların idamına onay verenlerin ismi kaybolup giderken, üç fidan milyonların yüreğinde, şuurunda ve gayretinde büyümektedir” denildi.

Açıklamada, şu tabirler kullanıldı:

“1960 sonrası emperyalizmin askeri üstleriyle, sermayesiyle ülkemize girerek Lozan’la tescillenmiş bağımsızlığımızı ortadan kaldırma teşebbüslerine rağmen güçlü bir antiemperyalist dalga yükselmişti. Mavi tulumlarıyla personel sınıfı, emeğine, işine, aşına sahip çıkmak için sokaklara dökülmekte; gençlik eğitim hakkına, bilime ve ülkesine sahip çıkmaktaydı. Köylüler, eserlerini yok değerine kapatıp efendilik taslayanlara derslerini vermeye başlamış, aydınlarımız kalemlerini halktan, emekten yana kullanmaya başlamıştı.

Emperyalizm ve işbirlikçilerinin dehşetli düşü gerçekleşmeye başlamıştı. İlan edilen sıkıyönetimler, medyada karalama ve iftiralar ve akabinde 12 Mart faşist darbesi…Sıkıyönetim mahkemelerinde kararı emperyalist odaklarca evvelden verilmiş yargılamalar ve idam cezası…

50 yıl evvel üç fidanı darağacına göndererek personel ve işçilere gözdağı verebileceğini, yükselen kitle hareketlerini engelleyebileceğini ve halkın yüreğini kırabileceğini düşünenlerin yanıldığı bugün ortadadır.”

“ASIL ANTİEMPERYALİST GAYRETİN NASIL OLDUĞU DENİZ’LERDEN GÖRÜLDÜ”

“Dün Deniz’lerin bozguna uğrattığı 6. Filo geldiğinde şükür namazı kılanlar bugün iktidar koltuklarında antiemperyalist maskesinin arkasına gizlense de, bu halk antiemperyalist uğraşın nasıl olduğunu Deniz’lerden görmüş, öğrenmiştir” vurgusu yapılan açıklamada şu sözler kullanıldı:

“Yanlış dış siyasetler sonucunda emperyalistlerin ülkemizin iç problemlerine ve tarihine dair yorum yapma haddini kendinde bulduğu, mutlak bir kazanım ve ülke bağımsızlığının kıymetli nişanelerinden biri olan Lozan Muahedesi’nin iftiralarla karalandığı, Boğazlardaki hakimiyetin sembolü olan Montrö’nün kaldırılmasına dair kamuoyunun nabzının yoklandığı bugünlerde Deniz’lerin rotasının kıymeti daha da güzel anlaşılmaktadır. Bugün tam bağımsız Türkiye’ye dair hasret, her zamankinden daha ağırdır.

Son nefeslerinde dahi “Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi” diyen “Tam Bağımsız Türkiye” sloganını belleklere kazıyan, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, bugün ülkenin dört bir yanında filizlenen umuttur, iradedir, hamasettir, haykırıştır.

Bugün onların bize bıraktığı miras, Türkiye’nin dört bir yanında yüzbinlerin türküsü, sloganıdır. Üç fidanımız ve savundukları fikirler, sınıfsız, sömürüsüz ve eşit bir toplum için tam bağımsız bir Türkiye sevdası yaşıyor, yaşamaya da devam edecek.

Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in anıları önünde hürmetle eğiliyoruz. Onların sevdası bizim sevdamızdır.”

Bir cevap yazın