İflaslar 2022’de yüzde 10 artacak

Alacak sigortası şirketi Allianz Trade, “Küresel İflaslar Raporu”nu yayınladı. Rapora nazaran, üst üste iki yıllık düşüşün akabinde ticari iflaslar 2022 yılında yüzde 10, 2023 yılında ise yüzde 14 artışla salgın öncesi düzeylere yaklaşacak. 2022 yılında bilhassa, Fas ve Türkiye’de iflaslarda yaşanacak artış nedeniyle (Türkiye’de yüzde 12 artışla 19.200 iflas) Afrika ve Orta ve Doğu Avrupa’da, 2022 yılında iflas sayıları rekor düzeylere ulaşacak. Rusya’da da moratoryumun sona ermesinden sonra iflaslarda artış olacak (2023 yılı için 14.200 vaka). Brezilya’da 2022 yılında iflaslarda bir artış olacak olsa da (yüzde 15) Latin Amerika’da ticari iflas sayıları 2023 yılından evvel Covid-19 öncesi düzeyleri aşmayacak.

2023’TE İFLASLARDA ARTIŞ DAHA BÜYÜK OLACAK

Allianz Trade, 2022 yılında her üç ülkeden birinde iflas sayısının Covid-19 öncesi düzeylere geri dönmesini, 2023 yılında da bunun her üç ülkeden ikiye çıkmasını bekliyor. Devlet dayanaklarıyla 2022 yılında Fransa’da ve Almanya’da iflaslar yapay olarak düşük kalacak olsa da (sırasıyla 32.510 ve 14.600 vaka), birebir yıl İngiltere iflaslarda keskin bir artış kaydedebileceği kestirim ediliyor (yıllık yüzde 37 artışla 22.305 vaka). İtalya ve İspanya’da da 2021 yılındakinden daha zayıf olsa da iflaslarda artış bekleniyor (sırasıyla yüzde 6 artışla 8.990 iflas ve yüzde 8 artışla 5.550 vaka). Portekiz (yüzde 2) ve İsveç’te (yüzde 6) ise ölçülü bir artış olacak. Çin’in iflas düzeyini denetim altında tutarak yüzde 1 artışla 8759 olay kaydetmesi beklenirken, Avustralya, Tayvan’da düşük, Japonya, Güney Kore, Hong Kong ve Yeni Zelanda’da çok düşük olan iflas düzeylerinin artabileceği öngörülüyor. Bölgede başkalarından ayrışan Singapur’un 275, Hindistan’ın ise 1150 olay ile yüksek iflas düzeylerine geri dönmesi bekleniyor. 2022 yılında iflaslarda çok az bir artışın yaşanacağı ve iflas sayılarının düşük kalmaya devam edeceği, öteki bölgelere bir istisna oluşturan ülke olarak da 15.500 hadise ile ABD öne çıkıyor.

Bir cevap yazın