Multinet Up’tan “Çalışan Gözüyle Ofise Dönüş” Araştırması!

Çalışanlar, “Çok sıkıldım, fizikî ve ruhsal sıhhatim için en uygunu ofise dönmek” diyor

Multinet Up, uzaktan çalışma uygulamasına son veren kurumlardaki çalışanların, ofise dönüş devriyle ilgili görüşlerini araştırdı. 3 binden fazla iştirakçi ile gerçekleştirilen araştırma, haziran ayı prestijiyle haftanın her günü yahut aşikâr günlerinde mecburî olarak ofiste çalışma tertibine geçiş yapacağını söz eden şahısların, bu süreçle ilgili niyetlerini ve kişisel öngörülerini ortaya koyuyor.

Olay sayılarının azalmasıyla ve kısıtlamaların büyük oranda ortadan kalkmasıyla birlikte, uzaktan çalışma modelini uygulayan birçok kurum ofise dönüş planlarını devreye aldı. Birtakım şirketler haftanın beş günü iş yerinde çalışmayı zarurî tutarken kimi şirketler hibrit sistem olarak isimlendirilen esnek çalışma modelini uygulayarak kademeli bir ofise dönüş planı yapıyor. Multinet Up, uzaktan çalışma uygulamasına son veren kurumlardaki çalışanların, ofise dönüş periyoduyla ilgili görüşlerini araştırdı.

3 binden fazla iştirakçi ile gerçekleştirilen Çalışan Gözüyle Ofise Dönüş Araştırması, haziran ayı prestijiyle haftanın her günü yahut muhakkak günlerinde zarurî olarak ofiste çalışma sistemine geçiş yapacağını tabir eden bireylerin bu süreçle ilgili fikirlerini ve ferdi öngörülerini ortaya koyuyor.

Multinet Up’ın taşınabilir uygulaması MultiPay üzerinden online anket usulüyle gerçekleştirilen araştırmada, ofise dönüşün ruhsal sıhhat, bedensel sıhhat ve iş performansı üzerindeki tesirleri ölçümlendi.

Üç çalışandan biri ofise dönüşün psikolojisine düzgün geleceğini düşünüyor

Araştırmaya katılan bireylerin yüzde 34,3’ü ofise dönüş sürecinde ruhsal sıhhatlerinin olumlu tarafta etkileneceğini, yüzde 18,2’si bu sürecin kendilerini mental olarak olumsuz etkileyeceğini söz etti. Ofise dönüş sürecinin ruhsal sıhhatleri açısından uygun olacağını düşünen iştirakçilerin yüzde 67,9’u günlerini daha hareketli ve faal geçirecekleri için ruhsal sıhhatlerinin düzgüne gideceğini düşünürken; yüzde 15,6’sı ofise dönüş sürecinde konuttaki üzere daima kapalı ortamda kalmayacakları için kendilerini daha güzel hissedeceklerini tabir ediyor. Çalışanların yüzde 9,8’i ise, konuttan çalışmanın sebep olduğu yalnızlıklarının sona erecek olması sayesinde ruhsal sıhhat durumlarının daha yeterli olacağına inanıyor.

Ofise dönüş sürecinde ruhsal sıhhatinin olumsuz istikamette etkileneceğini düşünen çalışanlara bu sürecin kendileri için nasıl kolaylaştırılabileceği sorulduğunda, iştirakçilerin yarısından fazlası bu süreçte prim yahut fiyat artışı üzere maddi takviyelerle teşvik edilmek istediklerini söz ediyor. Yüzde 30’u ise bu süreçte patronlarının kendilerine karşı daha hoşgörülü ve esnek davranmasını istediklerini söylüyor. Kurum içi eğlenceli toplumsal aktiviteler ve psikolog danışmanlığı takviyeleri de çalışanlar için ofise dönme sürecini kolaylaştıracak teşvik edici alternatifler olarak görülüyor.

Ofise dönüşün çalışanlar için en cazip tarafı fizikî aktivite

Ofise dönüş sürecinin çalışanların bedensel sıhhati ile ilgisini de araştıran ankete nazaran, iştirakçilerin yüzde 34,7’si ofise dönüş sürecinde bedensel sıhhatinin olumlu tarafta etkileneceğini düşüyor. Bu bireylerin yüzde 49,9’u sıhhatlerinin daha düzgün olma nedeni olarak gün içindeki fizikî aktivitelerinin artacak olmasını öne sürüyor.

Ofise dönüş sürecinde bedensel sıhhatinin olumsuz istikamette etkileneceğini düşünen yüzde 18,9’luk kümede yer alan bireylerin yüzde 53,3’ü bu durumun sebebinin trafikte geçireceği müddette yorulacak olmasına, yüzde 17,9’u konuttaki sağlıklı beslenme nizamının bozulacak olmasına, yüzde 15,6’sı ise sabahları daha erken uyanmak zorunda kalmasına bağlıyor. İştirakçilerin yüzde 13,1’i ise iş yerindeki fizikî ortamın kendileri için uygun olmadığını düşünerek bu sürecin bedensel sıhhatlerini olumsuz istikamette etkileyeceğini öngörüyor.

İki bireyden biri “Çalıştığım yer iş performansımı etkilemiyor” diyor

Çalışanların uzaktan çalışma ve klasik manada iş yerinde çalışma modellerinin verimlilikle münasebeti hakkındaki niyetlerini de araştıran Çalışan Gözüyle Ofise Dönüş Araştırması’na nazaran, iştirakçilerin yüzde 55’i meskende yahut ofiste çalışıyor olmanın iş performansları üzerinde tesirli olmayacağını, yüzde 29’u ise ofiste çalışmanın daha verimli olacağını söz ediyor. Ofiste çalışmanın iş performansını düşüreceğini öngören kullanıcıların oranı ise yüzde 16.

Çalışan Gözüyle Ofise Dönüş Araştırması’yla ilgili açıklamada bulunan Multinet Up CEO’su Ali Emre Sever, “Özellikle son yıllarda çalışma hayatının süratle değişen şartlarını yakından takip ediyor, çalışanların gereksinim ve beklentilerini daha uygun tahlil ederek çözümlerimizin her kesimden, her konumdan çalışana hitap etmesini sağlayacak geliştirmeleri yapıyoruz. Çalışan Gözüyle Ofise Dönüş Araştırması’yla da çalışanların ofise dönüş süreciyle ilgili fikir ve öngörülerini araştırmak, elde ettiğimiz dataları iş dünyasından ilgili paydaşların bilgisine sunmak istedik. Ofise dönüş sürecinin ruhsal sıhhat, bedensel sıhhat ve verimlilik açısından değerlendirildiği araştırma, patronlar ve yöneticiler için çok kıymetli iç görüler sunuyor” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bir cevap yazın