Project Debater, Kendi Argümanlarını Üreterek Tartışabiliyor

Yapay zekanın gelecek için kurduğumuz tüm senaryolarda inkar edilemez bir rolü olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Hayatın her anına nüfuz etmeye başlayan yapay zekalar, gelecekte yaşadığımız kentlerin temellerini oluşturacak, kullandığımız tüm ‘makinelerde’ yapay zeka ile karşılaşacağız, irtibat ve medya alanında yapay zeka çok daha faal hale gelecek. Tüm bu gelecek senaryolarının temelleri ise günümüzde yapılan çalışmalar ile atılıyor. Dünyanın dört bir yanından araştırma grupları, yapay zekanın bir sonraki adımını hayata geçirmek için çalışıyor.

Dünyada bilişim teknolojileri konusunda önder durumda olan IBM de çok uzun yıllardır yapay zeka çalışmaları yapan şirketlerden biri. Geçmişte satrançta insanı yenmeyi başaran yapay zeka üzere projelerle bu mevzudaki muvaffakiyetini kanıtlayan IBM’in uzun yıllardır üzerinde çalıştığı bir öbür proje ise Project Debater. Project Debater ile IBM, tartışmalarda argüman üretebilen, anlık olarak mantıklı fikirler geliştirerek bunları sunabilen bir yapay zeka hedefliyordu ve yayınlanan yeni bir makaleye nazaran bu hususta hayli yol katedilmiş durumda.

Tartışmada kendi argümanlarını sunuyor:

17 Mart 2021 tarihinde Nature’da yayınlanan bir makaleyle IBM, yaklaşık olarak yedi yıldır üzerinde çalıştığı projesinin son halini ve yaşanan gelişmeleri ilgilileri ile paylaştı. Makalede 2019 yılında gerçekleştirilen bir test tartışmasından datalara yer verildi ve bu datalar üzerinden Project Debater’a dair ayrıntılar sunuldu.

2019’da gerçekleştirilen kelam konusu tartışmada Project Debater, dünyanın önde gelen tartışma şampiyonlarından Harish Natarajan ile karşı karşıya geldi. Belirlenen bahis sonrası her iki tarafa da internet erişim müsaadesi olmadan 15 dakikalık bir müddet verildi ve taraflar bu sırada bahis başlığı ile ilgili konuşmalarını hazırladı. Sonrasında ise 4 dakikalık birer konuşma yaparak argümanlarını sundular. Sonrasında ise ikişer dakikalık kapanış konuşmaları yapılarak oturum sona erdirildi.

Tartışmanın sonucunda kazananın Harish Natarajan olduğuna karar verildi. Fakat iddia edeceğiniz üzere tartışmada sorun bu noktada kazanan olup olmamasında değildi. Project Debater, bu tartışma için kendi ‘fikirlerini’ geliştirerek mantıklı argümanlar sunmayı başardı. Bu da ortadan geçen 3 yılı düşünecek olursak projede çok daha ileri bir noktada olunduğu manasına gelebilir. IBM makalenin yayınlanmasıyla birlikte Project Debater’ı tekrar gündeme getirdi ve kim bilir tahminen önümüzdeki devirde merkezine Project Debater’ı koyan yeni projeler ile karşılaşırız.

Bir cevap yazın