Süleyman Soylu’dan Melih Gökçek’e ‘ev kıyağı’, Mansur Yavaş’a soruşturma!

Sözcü gazetesi muharriri Hürmet Öztürk, bugünkü, ‘Gökçek’in aldığı mesken soruşturmasında değişik gelişmeler’ başlıklı köşe yazısında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Lideri Melih Gökçek’in, 20 Eylül 2018’de 7.9 Milyon TL karşılığında satın aldığı “Başkanlık Konutu ve Çalışma Ofisi”nin soruşturmasına ait detayları yazdı.

Öztürk’ün ilgili yazısının kısmı şöyle:

“10 Ekim 2017 tarihinde, periyodun Ankara Büyükşehir Belediye Lideri Melih Gökçek, kullanmakta olduğu, mülkiyeti belediyeye ilişkin “Başkanlık Konutu ve Çalışma Ofisi”nin satış kararının alınmasını talep etti. Birebir gün, Belediye Meclisi tarafından kelam konusu taşınmazların satılması kararı verildi. Bu karardan 18 gün sonra Melih Gökçek de, 28 Ekim 2017 tarihinde istifa etti. Satış 20 Eylül 2018’de yapıldı. Tüm taşınmazlar, ihaleye katılan tek istekli olarak Gökçek’in eşi Nevin Gökçek ve avukatları Salih Çelen ve Fatih Atalay’ın oluşturduğu ortak teşebbüse 7.9 Milyon TL bedelle satıldı. 26 Eylül 2018 tarihli satış kararı onaylandı. Ortak teşebbüs beyannamesinde satın alınan taşınmazlardan başkanlık konutu ve müştemilatının Nevin Gökçek’e ilişkin olacağı belirtildi.

11 Ekim 2018’de ihale bedelinin yatırılması üzerine tapu bölümü istendi. Bundan sonraki süreci tarih tarih aktaralım;

BELEDİYE MÜFETTİŞLERİ

5 Mayıs 2019: Yeni seçilen Belediye Lideri Mansur Yavaş, Başkanlık oluru ile kelam konusu satış sürecinin araştırılması için belediye müfettişlerinin görevlendirdi.

11 Ekim.2019: Uzman tarafından, ihaleye girme süreksiz yasağı olmasına karşın Gökçek’in, eşi ismine ihaleye katılması ve vazife tahsisli lojmanı istifasına karşın boşaltmayarak öbür istekilerin ihaleye katılmaları engellenerek rekabetin sağlanamadığını raporunda belirtti.

12 Kasım 2019: Müfettişler tarafından mevzuata muhalif satış süreçleri nedeniyle ilgililer hakkında ihaleye fesat karıştırıldığı savıyla hata duyurusunda bulunulması gerektiği tarafında inceleme raporu hazırlandı.

14 Kasım 2019: Teftiş Konseyi tarafından Başkanlık Makamı’ndan alınan “olur” onayı Hukuk Müşavirliği’ne gönderildi.

26 Kasım 2019: Hukuk Müşavirliği de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na 26 Kasım 2019’da hata duyurusunda bulundu. Münasebet olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4706 sayılı Hazineye İlişkin Taşınmaz Malların Kıymetlendirilmesi ve Katma Paha Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna karşıt olarak yapılan ve ihaleye fesat karıştırma cürmü ögelerini taşıyan kanıt ve emareler nedeniyle 3628 sayılı Kanun uyarınca hata duyurusunda bulunulması zorunluluğunun yerine getirildiği belirtildi.

MÜFETTİŞ RAPORUNA KARŞIN

20 Mayıs 2021: İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişince düzenlenen ön inceleme raporunda, Ankara Büyükşehir Belediye Lideri Mansur Yavaş, Teftiş Şurası Lideri Cet Şengül, Belediye Müfettişleri Nebahat Vakit ve Cahit Yılmaz ile Uzman tarafından başkanlık konutu satışı ile ilgili kasıtlı ve şuurlu olarak satışın ana desteği olan 4706 sayılı Kanundan hiç bahsedilmeyerek eski Lider İ. Melih Gökçek ve Belediye Encümen Üyeleri hakkında ihaleye fesat karıştırıldığı konusunda gerçek dışı eksper ve müfettiş raporu hazırlayarak vazifelerini berbata kullandıkları argümanında bulunuldu.

Belediye Müfettişleri Raporu’nun özetlendiği, kelam konusu taşınmazların satışına ait hiçbir evrak ve dokümanda (belediye meclis/encümen kararı, ihale şartnamesi, ihale ilanı, onaylar) kanuna yer verilmediği, ilgili Kanunlar uyarınca ihalelere süreksiz ve daima katılmaları yasaklananların kamu ihalelerine direkt ve dolaylı olarak ihalelere katılamayacakları, belediye başkanlığı vazifesinden ayrılanların 2 yıl müddet ile belediyeye karşı taahhüde girişemeyecekleri, ihalelerine katılamayacakları, bu yasağın eşleri ile ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları ile ortaklarını da kapsadığı belirtildi. İhaleye fesat karıştırma hatasına ait kanıt ya da emare elde edilmesi halinde savcılığa ihbarın mecburî olduğu, argümanın sübuta ermemesi nedeniyle ilgililer hakkında “soruşturma müsaadesi verilmemesi” kararı verilmesi gerektiği vurgulandı.

Eksper Raporu, Belediye Müfettişleri Raporu ile Mülkiye Başmüfettişi Raporu’nda mevcut bilgi, evrak ve mevzuata uygun olarak birebir görüşler ortaya koyup, tıpkı sonuçlara ulaştı.

İÇİŞLERİ BAKANI NE YAPTI?

20 Mayıs 2021: İçişleri Bakanlık Makamı kararında, Mülkiye Başmüfettişi Raporu’nda “soruşturma müsaadesi verilmemesi” önerilmesine rağmen, İçişlere Bakanı, Lider Yavaş ve öteki vazifeliler hakkında soruşturma müsaadesi verdi.

Yazısında bunu şu münasebete dayandırdı:

“İhalenin ana desteği olan 4706 sayılı Hazineye İlişkin Malların Kıymetlendirilmesi Kanununa nazaran konutu öncelikli olarak içindekilerin alma hakkı olduğu, konutta da öncelikli alma hakkı olanların oturduğu, satış ihalesine girmelerini engelleyen bir kararın bulunmadığı, münasebetiyle bu Kanunun dikkate alınmamasının müfettişlerin sorumluluğunu gerektirdiğinin tabir edildiği, bu nedenlerle, raporu düzenleyenler müfettişler ile raporu incelemekle misyonlu Teftiş Konseyi Lideri ve Büyükşehir Belediye Lideri Mansur Yavaş hakkında ‘soruşturma müsaadesi verilmesine’ karar verilmiştir.”

“HUKUKA AYKIRI”

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişinin , “Soruşturma müsaadesi verilmemesi”ne ait raporuna karşın, Lider Mansur Yavaş, Teftiş Şurası Lideri Cet Şengül, Müfettişler Nebahat Vakit, Cahit Yılmaz ile Muhtarlık Dairesi Lider Vekili Alp Atalı hakkında İçişleri Bakanı tarafından “Soruşturma izni” verildi. Bu mevzuyu belediye yetkililerine sorduğumda, “Bakanlık kararında ortaya konulan görüş, hukuka aykırıdır” deyip bunları unsur husus sıraladılar.

Bir cevap yazın