Uzaktan eğitim alanlar dikkat! Tüketici Hakem Heyeti’nden önemli karar

Zonguldak’ta yaşayan A.A., 2015 yılında oğlunun faydalanması emeliyle bir özel eğitim kurumundan çevrim içi ders takviyesi satın aldı.

Oğlunun kısa müddet içinde çevrim içi derslerden randıman alamadığını fark eden A.A., şirketi evvel arayarak daha sonra e-posta göndererek aboneliklerini iptal ettirmek istediğini iletti.

2017 yılında A.A.’ya borç ihtarında bulunan şirket yetkilileri, 2021 yılında 3 bin 960 liranın A.A.’dan tahsili için Zonguldak Tüketici Heyeti’ne başvurdu.

A.A.’ya gönderilmesi gereken bildiri ise kızına ilişkin e-tebligat adresi üzerinden yapıldı. Heyet, savunması alınmayan A.A.’dan fiyatın tahsil edilmesine karar verdi.

Ocak ayının birinci günlerinde eline ulaşan icra kararıyla, hakem heyetinin verdiği kararı öğrenen A.A., avukatı Hakan Akın aracılığıyla itiraz etti.

SAVUNMA HAKKI MÜNASEBET GÖSTERİLDİ

Zonguldak 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, tüketici mahkemesi sıfatıyla Tüketici Hakem Heyeti’nin A.A.’ya gönderdiği tebligatın yordamına uygun olmadığını tespit etti.

Birinci duruşmada karar veren mahkeme, “Avrupa İnsan Hakları Mukavelesi ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile garanti altına alınan sav ve savunma hakkının tam olarak kullanılmasının mecburî ögesi olduğu” gerekçesiyle icra kararını bozdu.

HUKUKA ALIŞILMAMIŞ

Mahkemenin tüketiciler açısından değerli bir karar verdiğini belirten Avukat Hakan Akın, şöyle konuştu:

*Karar, tüketicilerin mağduriyetinin önüne geçmesi açısından değerli bir karar. Hakem Heyeti tarafından kendilerine yapılan müracaatlarda, izlenmesi gereken prosedür hakem heyetleri yönetmeliğinde açıklanmıştır.

*Karşı tarafın savunması alınmak üzere tebligat yapılması mecburiliği getirmiştir. Bu düzenlemeye alışılmamış bir uygulama yapılmış ve müvekkilimin savunması istenmeden, gıyabında karar verilmiştir.

*Mahkeme, tüketicinin aleyhinde yapılan bir müracaatta savunması alınmadan verilen kararı hukuka muhalif görerek hakem heyeti kararını iptal etmiştir.

*Kararın emsal olma niteliği, tüketicilere yahut satıcılara, mevzuattan doğan uyuşmazlıklarda her iki tarafla ilgili yapılan müracaatlarda savunma alınmadan yahut savunmaya ait yazının tarzına uygun bildirimi yapılmadan müracaatın karara bağlanması savunma hakkını engellediği görüşüyle birlikte hukuka muhalif görülmektedir.

Bir cevap yazın